Lagstiftningen om plantmaterial av trädgårdsväxter

Lagstiftningen om plantmaterial består av lagen om plantmaterial (1205/1994) samt jord- och skogsbruksministeriets (JSM) växtgruppsspecifika förordningar och beslut. Om certifierad plantproduktion finns en separat förordning (6/2017). De finländska nationella bestämmelserna baserar sig på motsvarande EU-rättsakter med undantag av förordningen om certifierad plantproduktion.

Nationell lagstiftning


Bestämmelserna hittar du på JSM:s webbsidor.

  • Lag om plantmaterial 1205/1994
  • JSM:s beslut om produktion och saluföring av plantmaterial för grönsaksväxter 41/96
  • JSM:s förordning om produktion, saluföring och import av plantmaterial för frukt- och bärväxter 5/17
  • JSM:s förordning om produktion och saluföring av plantmaterial för prydnadsväxter 96/00
  • JSM:s förordning om certifierat plantmaterial för frukt- och bärväxter 6/17
  • JSM:s förordning om certifierat plantmaterial för prydnadsväxter och växter för mångsidigt bruk 7/17 

EU-lagstiftning

(på engelska)

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS