Lagstiftningen om plantmaterial av trädgårdsväxter

Lagstiftningen om plantmaterial består av lagen om plantmaterial (1205/1994) samt jord- och skogsbruksministeriets (JSM) växtgruppsspecifika förordningar och beslut. Om certifierad plantproduktion finns en separat förordning (9/2006). De finländska nationella bestämmelserna baserar sig på motsvarande EU-rättsakter med undantag av förordningen om certifierad plantproduktion.

Nationell lagstiftning


Bestämmelserna hittar du på JSM:s webbsidor.

  • Lag om plantmaterial 1205/1994
  • JSM:s beslut om produktion och marknadsföring av plantmaterial av grönsaksväxter 41/96
  • JSM:s beslut om produktion och marknadsföring av plantmaterial av frukt- och bärväxter 42/96
  • JSM:s förordning om produktion och marknadsföring av plantmaterial av prydnadsväxter 96/00
  • JSM:s förordning om certifierat föröknings- och plantmaterial 9/2006
    EU-lagstiftning

EU-lagstiftning

(på engelska)

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS