Övervakning av plantmaterial för trädgårdsväxter

Produktionen av plantmaterial för trädgårdsväxter övervakas genom inspektioner i plantskolor och produktionsplatser för plantmaterial av växthusväxter. Inspektionerna utförs av växtinspektörer vid Evira och ELY-centralerna. Avsikten med inspektionerna är att säkerställa att det inte förekommer växtskadegörare i det plantmaterial som produceras och säljs samt att plantmaterialet uppfyller kvalitetskraven.

I plantskolor görs inspektionen vanligtvis en gång om året. Plantproduktionen av växthusgrönsaker inspekteras två gånger i månaden och plantproduktionen av prydnadsväxter en gång i månaden under produktionsperioden.

Inspektioner av registreringsförutsättningar


I ett företag som använder växtpass eller plantintyg görs en gång om året en inspektion i syfte att kontrollera att företaget uppfyller förutsättningarna för registrering och att växtpasset och plantintyget har använts på behörigt sätt.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS