Växtskydd av trädgårdsväxter och plantmaterialregistret

Producenter, försäljare, importörer och exportörer av plantor av trädgårdsväxter och annat plantförökningsmaterial måste finnas i Eviras växtskydds- och plantmaterialregister. Mer information om registreringen hittar du under Växtsjukdomar och skadedjur > Övervakning > Växtskydds- och plantmaterialregistret.

För försäljning av plantmaterial till professionell fortsatt odling eller vidareförsäljning till andra företag krävs beroende av växtarten antingen växtpass eller plantintyg eller båda för de partier som säljs. Rätt att använda växtpass och plantintyg ansöks i samband med registreringen.

Information om registreringsskyldigheterna för företag som använder växtpass eller plantingtyg hittar du på länken till höger på sidan.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS