Kartor över användningsområden för material i klassen föräldraträd till en familj

Evira fastställer användningsområden för material av frökällstypen föräldraträd till en familj. Kartor över användningsområdena finns i nedanstående tabell.

Anvisning

• Kartan öppnas i ett nytt fönster när du klickar på registerhänvisningens beteckning (den vänstra kolumnen).

• Sorteringen av alla kolumner kan fås i stigande eller sjunkande ordningsföljd genom att man klickar på rubrikerna på rubrikraden. Den lilla pilen i kolumnen anger sorteringens riktning.

Föräldraträd till en familj

Registerbeteckning Namn Trädslag Kategori av odlingsmaterial Latitud Longitud Medeltal för latituderna Medeltal för longituderna Altitud (m.ö.h.) Nummer
Pv1 Laukansaari Gran, Picea abies Individutvalt 61° 48,118' 29° 19,222' 61° 1,789' 25° 49,327' 95 1