Anvisningar om kartorna över fröplantagernas användningsområden

Livsmedelssäkerhetsverket Evira har publicerat nya kartor över tallens användningsområden som används vid marknadsföring av frön och plantor från och med 18.4.2017. De nya användningsområdena träder omedelbart i kraft i handeln med skogsodlingsmaterial. I handeln med frön och plantor kan de gamla användningsområdena ändå användas fram till utgången av år 2019.

För andra trädslags del har kartorna inte ändrats

Kartorna för gran, björk och andra lövträd finner du här. I tabellen ingår också de gamla kartorna över användningsområdena för tall som kan användas fram till att övergångstiden löpt ut. Också för granen bereds nya användningsområdeskartor för de närmaste åren. Under Lukes ledning pågår som bäst en samnordisk undersökning utgående från vilken de nya kartorna fastställs.

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS