Frökällor som hör till kategorin Testat

Evira kontrollerar om den frökälla som ansökts i kategorin Testat uppfyller de minimikrav som uppställts för godkännande. För kontroll ska beräkningar som beskriver det genetiska värdet hos kloner i den fröplantage som utvärderas lämnas in till Evira.

Sammandrag av testresultaten av de fröplantager som hör till kategorin Testat

Sv404 Suhola 2 (pdf, 62 kt)

Sv405 Peräsuo (pdf, 65kt)

Sv406 Seppälä (pdf, 65kt) 

Sv407 Ruhala (pdf, 65kt) 

Sv408 Hinkka (pdf, 65kt)

Sv411 Koljo (pdf, 92kt)

Sv414 Kokko (pdf, 65kt)

Sv416 Uusi-Jokela (pdf, 65kt) 

Sv417 Ahvenlampi (pdf, 66kt)

Sv418 Komu (pdf, 66kt)

Sv429 Suokanta 2 (pdf, 90kt)

Sv434 Loimola (pdf, 92kt)

Sv436 Veikonmäki (pdf, 65kt)

Sv452 Junttila (pdf)

Sv451 Pekolampi (pdf)

Sv460 Patama (pdf)

Sv466 Oitti Sv (pdf)

Sv468 Oitti Sv (pdf)