Värmesummor

Den effektiva värmesumman (degree days, d.d.) består av summorna av dygnsmedeltemperaturer, när man först har subtraherat fem grader från medeltemperaturen. Värmesumman räknas för hela året.