Värmesummor

Den effektiva värmesumman (degree days, d.d) består av summorna av dygnsmedeltemperaturer, när man först har subtraherat fem grader från medeltemperaturen. Värmesumman räknas för hela året. På kartorna nedan har värmesummorna räknats för 10*10 km rutor.

värmesummakarta

 Värmesumman

Öppna kartan i ett nytt fönster genom att klicka på text.