Kontakt

Kari Leinonen Överinspektör, AFD

Livsmedelssäkerhetsvärket, Evira
Växtskyddavdelningen /
Skogsodlingsmaterial

Mustialankatu 3
FI-00790 HELSINKI

Mobiltel. +358 40 542 2493
Telefax +358 29530 5034 

E-mail: fornamn.slaktnamn@evira.fi 

Harri Leinonen, Inspektör

Livsmedelssäkerhetsvärket, Evira
Växtskyddavdelningen /
Skogsodlingsmaterial 

Elektroniikkatie 5
FI-90590 ULEÅBORG

Mobiltel. +358 50 366 8581
Telefax +358 29530 5162  

E-mail: fornamn.slaktnamn@evira.fi