MEVI-datasystemet

En leverantör av skogsodlingsmaterial som finns i registret över leverantörer av skogsodlingsmaterial kan registrera sig som användare av webbtjänsten för skogsodlingsmaterial. I webbtjänsten kan kunderna göra anmälningar om insamling av frön, ansöka om stambrev och anmäla om frö- och plantpartier som marknadsförts i andra EU-länder.

Med hjälp av systemet följer Evira upp ursprungskedjan från skogen eller fröplantagerna av skogsträd till klängningsanstalten, utfärdar stambrev och övervakar handeln med skogsodlingsmaterial på EU:s inre marknad. Med hjälp av systemet betjänar Evira sina frökällkunder och Naturresursinstitutet (Luke) genom att ge dem tillgång till de uppgifter och dokument som behövs vid planering och skötsel av fröplantager. Systemet används också för att samla in och rapportera tillsynsuppgifter.

Datasystemet för skogsodlingsmaterial innehåller de tillsynsregister som förs av Evira, dvs. registret över leverantörer av skogsodlingsmaterial, registret över frökällor och registret över stambrev. Registret över leverantörer av skogsodlingsmaterial innehåller uppgifter om registrerade verksamhetsställen och användare som har registrerats som användare av webbtjänsten. Registreringsskyldiga leverantörer är producenter av frön och plantor av skogsträd samt marknadsförare och importörer av skogsodlingsmaterial.

Registret över frökällor innehåller uppgifter om godkända frökällor. Frökällor är fröplantager av skogsträd, frötäktsbestånd för insamling av frön och kloner som uppförökats vegetativt. I registret över stambrev finns uppgifter om alla stambrev som utfärdats i Finland.

Mer information om registreringen och webbtjänsten:
överinspektör Kari Leinonen tfn 040 542 2493, inspektör Harri Leinonen tfn 050 366 8581 

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS