Avgift för kontroll av skogsodlingsmaterial

Avgift för kontroll av skogsodlingsmaterial

Pris €

Utfärdande av stambrev för skogsodlingsmaterial

11,50

Avgift för årskontroll av skogsodlingsmaterial – Separat plantlager

73

Avgift för årskontroll av skogsodlingsmaterial
(separat ställe för fröpackning)

31,10

Avgift för årskontroll av skogsodlingsmaterial
(fröklängningsanstalt, fröpackeri och frölager)

73

Avgift för årskontroll av skogsodlingsmaterial
(plantskola och plantlager, växthusareal under 5 000 m2 eller plantskola som enbart bedriver frilandsproduktion)

47,60

Avgift för årskontroll av skogsodlingsmaterial
(plantskola och plantlager, växthusareal 5 000–10 000 m2)

111

Avgift för årskontroll av skogsodlingsmaterial
(plantskola och plantlager, växthusareal 5 000–10 000 m2)  

292

Godkännande och kontroll av frökälla

62 € / timme

Kontroller av att de kloner som används vid fröodling är riktiga (gran)

26,90

Kontroller av att de kloner som används vid fröodling är riktiga (tall)

22,70

Förnyad kontroll av skogsodlingsmaterial

220

 

För Eviras avgiftsbelagda tjänster dvs. prestationer tas ut avgifter enligt jord- och skogsbruksministeriets (JSM) förordning 1114/2013.