Statistik om skogsodling

Evira samlar årligen in statistikuppgifter om mängden plantor som levererats för skogsodling, produktionsarealer av plantskolor och mängden frön som använts för sådd i plantskolor. Uppgifterna samlas in från plantproducenter som finns i registret över leverantörer av skogsodlingsmaterial. Med hjälp av dessa uppgörs en riksomfattande statistik över plantproduktion. I statistiken anges inte producentspecifika uppgifter.

I statistiken över handeln på EU:s inre marknad har uppgifterna samlats in från myndigheter i andra medlemsländer på basis av informationsblanketter. Exportstatistiken baserar sig på anmälningar som gjorts genom MEVI-datasystemet.