Tillsyn av skogsodling

Syftet med tillsynen enligt lagen om handel med skogsodlingsmaterial (241/2002) är att säkerställa att

  • kvaliteten på frökällor som använts för att producera skogsodlingsmaterial är hög,
  • frön och plantor som marknadsförs uppfyller kraven samt att
  • köparna får nödvändiga uppgifter för att kunna välja material som lämpar sig för ett visst ändamål.

 

Dessutom säkerställs att registreringsskyldigheterna för leverantörer av skogsodlingsmaterial som är skyldiga att använda växtpass uppfylls och att de marknadsförda partierna av skogsträdsplantor är försedda med växtpass enligt lagen om skydd för växters sundhet (702/2003).