Ursprungskedjan för skogsodlingsmaterial

Evira utfärdar stambrev för skogsträdsfrön och klonade plantor och övervakar de ursprungskedjor som förutsätts för utfärdande av stambrev.

Övervakningen av ursprungskedjan för skogsträdsfrön innehåller alla produktionsskeden från insamling av kottar eller frön till klängning, rensning, packning och marknadsföring av dem.

Övervakningen av ursprungskedjan för kloner innehåller kontroll av att de kloner som uppförökats vegetativt är riktiga samt identifiering och separat förvaring av dem i olika skeden av produktion och marknadsföring.