Anmälan om insamling av frön

En leverantör av skogsodlingsmaterial ska göra en anmälan om insamling av frön eller kottar av skogsträd senast två veckor innan insamlingen påbörjas.

Anmälan om insamling av frön som skickas till Evira är en förutsättning för utfärdande av stambrev.

Anmälan om insamling av frön görs i MEVI-datasystemet. I anmälan ska alla kommuner/fröplantager på vilkas område man avser att utföra insamling samt den uppskattade tidpunkten för insamlingen uppräknas.

Insamlingen behöver inte genomföras i alla kommuner/fröplantager som anmälts.

Anmälningarna görs varje år per insamlingsperiod.
Insamlingsperioden för kottar av barrträd börjar efter att fröna har mognat i september–oktober och varar till mars–april. Insamlingsperioden för frön av lövträd varierar enligt trädslag från förvår till senhöst.

Användarkoden till MEVI-datasystemet ges av Kari Leinonen eller Harri Leinonen. Kontaktuppgifterna hittar du i navigationslisten till vänster på sidan.