Stambrev för skogsodlingsmaterial

Livsmedelssäkerhetsverket utfärdar ett stambrev för det skogsodlingsmaterial som erhållits från godkända frökällor. Alla fröpartier som marknadsförs och använts för sådd i plantskolor ska ha ett stambrev.

Ansökan om stambrev för ett fröparti ska göras inom tre månader efter att klängningen och rensningen av fröpartiet har avslutats.

Ansökan om stambrev för vegetativt uppförökade kloner eller klonblandningar ska göras i god tid innan materialet marknadsförs.

Ansökan om stambrev görs i MEVI-datasystemet. Användarkoden ges av Kari Leinonen eller Harri Leinonen.