Verksamhetsställen för skogsodlingsmaterial

Evira övervakar produktionsställen för skogsodlingsmaterial, såsom plantskolor för skogsträd, separata plantlager, fröklängningsanstalter, fröpackerier och frölager samt förpackningsställen för frö. Dessutom övervakar Evira marknadsföringen av skogsodlingsmaterial.

Register över leverantörer av skogsodlingsmaterial

I slutet av året 2015

Plantskolor

47

stora

11

mellanstora

7

små

29

Plantlager 

5

Fröklängningsanstalter

14

Förpackningsställen för frö

84

Kontroll av marknadsföring

348

Skogsvårdsföreningar

299

Skogstjänstföretag

49