Verksamhetsställen för skogsodlingsmaterial

Evira övervakar produktionsställen för skogsodlingsmaterial, såsom plantskolor för skogsträd, separata plantlager, fröklängningsanstalter, fröpackerier och frölager samt förpackningsställen för frö. Dessutom övervakar Evira marknadsföringen av skogsodlingsmaterial.

Register över leverantörer av skogsodlingsmaterial

I slutet av året 2016

Plantskolor

42

stora

10

mellanstora

4

små

28

Plantlager 

8

Fröklängningsanstalter

11

Förpackningsställen för frö

81

Kontroll av marknadsföring

368

Skogsvårdsföreningar

298

Skogstjänstföretag

70