Spannmåls kvalitet

Spannmålens kvalitet God spannmålskvalitet består av flera olika faktorer. Den påverkas exempelvis av spannmålens hektolitervikt, fukt- och proteinhalt. Mera information om tekniska kvalitetsfaktorer finns på vår webbsida Kvalitetsfaktorer.

Spannmålssektionens verksamhet

 Laboratoriet vid Eviras spannmålssektion har långa traditioner och en gedigen kunskap om hur man bestämmer spannmålens tekniska brukskvalitet. Vårt laboratorium har ackrediterats av ackrediteringstjänsten FINAS och vi följer ett kvalitetssystem enligt standarden SFS-EN ISO/IEC 17025. Vi gör officiella analyser av prover av interventionsspannmål och har avgiftsbelagd serviceverksamhet på kundernas beställning till exempel för spannmålsexport eller efterkontroll i spannmålshandeln.

Vi gör också spannmålsanalyser för Kvalitetsuppföljningen av den inhemska spannmålsskörden. På vår webbplats finns också statistik över spannmålsskördens brukskvalitet Statistik över spannmålsskördens kvalitet.

Evira administrerar det finländska NIT-Spannmålsnätverket som är avsett att förbättra spannmålsanalysens tillförlitlighet. För NIT-Spannmålsnätverkets uppföljning analyserar vi prover som ett referenslaboratorium i nätverket. Mera information finns på vår webbsida NIT-Spannmålsnätverk.

I våra uppgifter ingår också bestämning av vetesorternas bakningskvalitet för Finlands officiella sortprover. Mera information om provbakning och bedömning av vetesorter finns på våra webbsidor  Bedömning av vetesorternas kvalitet och provbakning.

På kundernas beställning ordnar spannmålslaboratoriet även utbildning om spannmålens brukskvalitet och kvalitetsbestämning.

Spannmålssektionens personal gör också  apparattester åt aktörer i spannmålsbranschen.

Information om övervakningen av främmande ämnen finns under Livsmedel.