Öppen information

Meddelande 25.10.2018

Evira publicerar undersökningsdata på ett nytt sätt på sin webbplats

Hur förändrades spannmålskvaliteten på grund av den fuktiga sommaren? Och hur påverkade hettan och torkan? Var i Finland påverkades spannmålen mest? Livsmedelssäkerhetsverket Evira publicerar undersökningsdata från sitt laboratorium, öppet för alla i en ny analysportal.Det första som publiceras i portalen är uppgifter om spannmålskvaliteten.Senare kommer tjänsten att innhålla öppen information med undersökningsresultat också om livsmedel, djur och växter.

Den samlade informationen om spannmålskvaliteten uppdateras automatiskt varje natt från Eviras laboratoriedatasystem. Evira har redan i många år publicerat resultat om spannmålskvaliteten på webben, men via den nya tjänsten får man snabbare och mera åskådligt fram information. Det finns diagram där man kan se variationen mellan olika år.

Det går också att granska uppgifterna med hjälp av kartor: med ett snabbt ögonkast kan man se uppgifter om spannmålskvaliteten över hela Finland. Användaren kan själv välja för vilket år, sädesslag och vilken sort man vill se resultaten.

Spannmålskvaliteten intresserar framför allt odlarna och företagen i spannmålsbranschen.Spannmålskvaliteten påverkar i hög grad odlarens ekonomi.

Resultaten av spannmålskvaliteten 2018 uppdateras kontinuerligt, eftersom alla prover ännu inte är analyserade. De slutliga resultaten publiceras i februari 2019.

Sortdata från praktiska odlingar

Analysportalen innehåller också information om olika spannmålssorters kvalitet och uppskattad skörd. Man kan se resultaten antingen för enstaka år eller som medeltal för flera år. Spannmålssorten avgör för vilka ändamål sorten lämpar sig. Vetets proteinhalt påverkar exempelvis lämpligheten för bakning och grynhavre ska ha stora gryn.

Resultaten av spannmålskvaliteten är baserade på Eviras uppföljning av spannmålsskördens kvalitet och säkerhet, som har pågått sedan 1966. Materialet är baserat på prover som sänts från gårdarna, provernas bakgrundsinformation och Eviras analysresultat. Resultaten representerar information på gårdsnivå från praktiska odlingar.

Resultaten för någon enskild odlare går det inte att få fram, eftersom de publicerade uppgifterna är medeltal och medianer.

Information framöver också om livsmedel, foder, djur och djursjukdomar

Utvecklingen av analysportalen fortsätter. Enligt planerna kommer man härnäst att publicera undersökningsdata från Eviras laboratorier om uppföljningen av sjukdomar hos vilda djur.  

Lär känna analysportalen:
https://erakko.evira.fi/avointieto