Bedömning av vetesorternas kvalitet

Spannmålslaboratoriet gör bestämningar av bakningskvaliteten av de vår- och höstvetesorter som hör till de officiella spannmålssorterna av vilka man tar kvalitetsprover i Finland. Den officiella kvalitetsbestämningen av spannmål har som uppgift att utreda nya spannmålssorters odlingsvärde i finska förhållanden. Spannmålssorter som kan förbättra det befintliga utbudet av spannmålssorter kan godkännas i Växtsortsnämndens förteckning över växtsorter. För att nya vetebrödssorter ska kunna godkännas i förteckningen över växtsorter ska de bli godkända vid provbakningen. Luke ansvarar för ordnandet av officiella växtsortsprover i Finland.

Vetemjölets bakningskvalitet är en helhet bestående av många faktorer och den påverkas av bl.a. mjölets enzymaktivitet, proteinhalt och glutenhalt.

Vid växtsortsprover utvärderas bland annat mjölets vattenbindningsförmåga, degbildningstiden och degens blandningstålighet, elasticitet och töjbarhet.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER