Frågor och svar

1. Vilka spannmålsundersökningar görs i Eviras olika laboratorier?
Analyser som berör användningskvaliteten för spannmål görs i spannmålslaboratoriet i Vik, analyser som berör kvalitet och hälsa för utsäde görs i utsädeslaboratoriet i Loimaa.

2. Vad betyder kvalitetsuppföljning och analyser av användningskvaliteten som görs i Eviras spannmålslaboratorier?
Syftet med kvalitetsundersökningen är att klarlägga användningskvaliteten för spannmål och så snabbt som möjligt efter satt skörden har inletts informera om den. Kvalitetsuppgifterna underlättar styrningen av spannmål till rätt plats och stärker konskurrenskraften för inhemsk spannmål.

I prov som omfattas av spannmålsskördens kvalitetsuppföljning fastställs följande kvalitetsfaktorer som inverkar på användningsvärdet:

  • hektolitervikt
  • falltal
  • proteinhalt
  • glutenhalt och Zeleny-tal
  • avfallshalt och sortering

Kvalitetsfaktorerna bestäms enligt de metoder som är allmänt accepterade i spannmålshandeln.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS