Kontaktuppgifter

Spannmålslaboratoriet

Analysförfrågningar: tfn 0400 131 429
viljalaboratorio@evira.fi

Livsmedelssäkerhetsverket Evira
Spannmålslaboratoriet
Mustialagatan 3
00790 Helsingfors