Kvalitetsfaktorer

Vid uppföljningen av spannmålsskördens kvalitet bestäms följande kvalitetsfaktorer, som påverkar provets värde med tanke på användningen:

 

Kvalitetsfaktorerna bestäms enligt de metoder som är allmänt accepterade i spannmålshandeln.

Provets hektolitervikt och proteinhalt bestäms med snabbapparater, vilkas exakthet alltid kontrolleras i början av skördesäsongen. Under kvalitetsuppföljningsperioden jämförs dessutom exaktheten hela tiden med de resultat som erhållits med en referensmetod. Vid bestämning av hektolitervikten används snabbapparaten Dickey-john och provets proteinhalt bestäms med antingen NIR- eller NIT-snabbanalysator. Proteinhalten mäts som halt av provets torrsubstans.

Provets falltal bestäms med apparaten Falling Number och glutenhalten med anordningen Glutomatic. Provets falltal, glutenhalt och Zeleny-tal bestäms enligt internationella metoder.

Provets orenlighetshalt bestäms genom organoleptisk bedömning och kornstorleken utreds genom manuell sållning. Maltkornets kornstorlek (sortering) framgår vid maskinell sållning. På det rensade provet bestäms 1000-kornsvikten med en elektronisk kornräknare och grobarheten med pappersmetoden.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS