Hektolitervikt

Hektolitervikten är spannmålens volymvikt, kg/hl. Hektolitervikten beskriver spannmålens skick och för brödsäd anger hektolitervikten upp till en viss gräns det malningsresultat som kan fås av spannmålen i kvarnen, alltså malningsutbytet.

Hektolitervikten påverkas bl.a. av kornens form, storlek, ytstruktur och sammansättning. Hektolitervikten stiger, om kornen är ganska runda, släta och likartade. På motsvarande sätt sjunker hektolitervikten t.ex. om kornen har ojämn yta, om de är långa och smala samt om provet innehåller lätt avfall som upptar volym. Mekanisk hantering av spannmålen höjer hektolitervikten.

Ett allmänt kvalitetskriterium är att ju högre hektolitervikt, desto bättre spannmål. I kvalitetsprissättningen av brödsäd skall kvarnvete till grundpris ha en hektolitervikt på 76-78 kilo. Typisk hektolitervikt för kvarnråg är minst 71 kg.