Orenlighetshalt och sortering

Bestämningen av orenlighetshalten eller renheten är av betydelse för bedömning av både spannmålsmängden och kvaliteten. Principen för bestämningen av orenlighetshalten är att ta reda på den andel av provet som är värdelös eller har sämre användningsvärde, till exempel mängden avfall och annat som inte lämpar sig för malning och som därför måste avlägsnas genom rensning före malningen.

På spannmålsprovet bestäms orenlighetshalten eller renheten genom avskiljning av avfallet från provet, alltså avfall och avfallskorn. Avfallet är fullständigt odugligt material och avfallskornen sänker spannmålens användningsvärde.

Orenheter:

 • Främmande beståndsde
 • Mjöldrygor
 • Ogräsfrö
 • Skadade kärnor
 • Skal
 • Skämda kärnor (endast vete)

Avfallskorn:

 • Förkrympta korn
 • Annan spannmål
 • Angripna av skadedjur
 • Missfärgad grodden (endast vete)
 • Överhettad vid torkning

Orenlighetshalt innehållet delresultet från båda grupperna.

Förkrympta korn har siktning:

 • Vete 2,0 mm
 • Durum vete 1,9 mm
 • Råg 1,8 mm
 • Havre 2,0 mm
 • Korn 2,0 eller 2,0 mm

 

Sortering

På maltkorn bestäms kornstorleken genom sortering. Avsikten är att försäkra sig om att det korn som är avsett för malt har så jämn kornstorlek som möjligt. Kvalitetskravet på maltkorn är jämn kvalitet och korn av en viss storlek. Jämn kvalitet är viktig för att de förändringar som sker vid mältningen skall hinna lika långt i alla korn.