Proteinhalt

Proteinhalten är av betydelse främst vid bedömning av vetets bakningskvalitet samt maltkornets och foderspannmålens användningsvärde.

Tillräcklig proteinhalt i vetet är ett viktigt kvalitetskriterium med tanke på bakningskvaliteten. Vetets proteinhalt står i direkt proportion till det jästa brödets volym och brödets struktur inuti. Ett allmänt krav på brödvete är cirka 12-13 % proteinhalt

Kvalitetskravet på tvåradigt maltkorn är cirka 8-11,8 % proteinhalt. För hög proteinhalt i maltkornet kan leda till problem i ölframställningsprocessen och dessutom påverkas ölets hållbarhet. Hög proteinhalt är också en ekonomisk fråga, eftersom maltmed hög proteinhalt ger mindre utbyte vid öltillverkningen än malt med låg proteinhalt.