Spannmålskördens kvalitet 2018

SPANNMÅLS KVALITET 2018

Kvalitetsuppföljningen av den inhemska spannmålsskörden ger en helhetsbild av spannmålsskördens kvalitet. Materialet består av spannmålsprover som sänts direkt från gårdarna, bakgrundsfakta om proverna och resultaten av Eviras analyser. Spannmålsproverna representerar spannmål som säljs på spannmålsmarknaden till livsmedels- och foderindustrin, spannmål som säljs mellan gårdar och spannmål som blir kvar på gården för eget bruk.

Aktuella resultat publicerades under höstens lopp på Eviras webbplats medan skörden pågick. På webbplatsen publiceras information över de olika kvalitetsfaktorerna per sädesslag, sort och region.

Analysresultaten av kvalitetsuppföljningen av spannmålsskörden och provernas omfattande bakgrundsfakta är värdefullt material. Materialet används vid uppföljningen av spannmålens kvalitet och säkerhet, till olika informationssökningar, rapportering till EU eller andra undersökningar som kan ha nytta i praktiken av data från odlingar på gårdsnivå.

Gårdarna valdes ur Naturresursinstitutets jordbruks- och trädgårdsregister genom ett samplingsförfarande (ca 50 000 gårdar). Till kvalitetsuppföljningen. Till kvalitetsuppföljningen år 2018 hörde cirka 1500 gårdar.

Tabell av Spannmålsskördens kvalitetuppföljning 2018

situationen 18.9.2018

Spannmålsskördens medelkvalitet av alla utsädesslag

Spannmålsskördens medelkvalitet på olika områden

 • Vårvete
 • Maltkorn
 • Korn (74 kb)
 • Havre (73 kb)
 • Råg
 • Höstvete

Spannmålsskördens medelkvalitet på olika sorter

 • Vårvete
 • Maltkorn
 • Korn (73 kb)
 • Havre
 • Råg
 • Höstvete