Spannmålskördens kvalitet 2017

Evira har sänt en begäran om sädesprover till 1500 odalre för kvalitetsuppföljning av spannmålsskörden. Vi hoppas att odlarna sänder prover så snart som möjligt efter att skördebearbeten har kommit i gång. För varje spannmålsslag undersöks de viktigaste faktorerna som påverkar brukskvaliteten och säkerheten såsom hektolitervikt, fukthalt, protein, stärkelse, falltal och mögeltoxiner.

Från början av september uppdateras resultaten av brukskvaliteten på denna sidan.