NIT-Spannmålsnätverk

NIT-Spannmålsnätverkets namn kommer av orden Near Infrared Transmittance vilket betyder en mätningsmetod som baseras på nära infraröd strålning. Med metoden kan man direkt mäta bl.a. fukt-, protein- och stärkelsehalt i spannmål av fullkorn. Till apparaten kan också en mätningsenhet för hektolitervikt anslutas.
Med spannmålsnätverket avses alla cirka 40 NIT-apparater i Finland som har anslutits till samma nät genom en modemförbindelse. Spannmålsnätverket består av administratörens apparat som utgör huvudapparaten i spannmålsnätverket och av flera bruksapparater.

För att spannmålsnätverket ska fungera behövs en administratör och ett referenslaboratorium. Enheten för spannmålskontroll vid Evira fungerar som administratör och referenslaboratorium för NIT-Spannmålsnätverket i Finland.
Med hjälp av spannmålsnätverket kan man förbättra spannmålsanalysernas pålitlighet genom kalibreringar som innehåller omfattande, upp till 10 000 analysresultat.

Dessutom ger spannmålsnätverket funktionella fördelar som alla parter kan ha nytta av, allt från odlaren till industrin som förädlar spannmål, då en aktör koordinerar och utför de resultatnivåuppföljningar och referensbestämningar som behövs.

NIT-spannmålsnätverket har funnits i Finland ända sedan hösten 2000.

Remisser kalibreringarnas nivåkontrollprover.