Spannmålsskördens kvalitet 2008

uppdaterat 29.1.2009

 Eviras och Lukes spannmålsskördens kvalitet

 Tabell av Spannmålsskördens kvalitetuppföljning 2008

Spannmålsskördens medelkvalitet (pdf, 8 kt)

Spannmålsskördens medelkvalitet på olika områden

Spannmålsskördens medelkvalitet på olika sorter