Spannmålsskördens kvalitet 2006

12.2.2007

Spannmålsskördens medelkvalitet

Spannmålsskördens medelkvalitet på olika områden

Spannmålsskördens medelkvalitet på olika sorter

Mängden av de undersökta provena:

 Vårvete 342 st
 Höstvete 65 st
 Råg 92 st
 Maltkorn 458 st
 Korn 559 st
 Havre 610 st

Blanketter

Spannmålsskördens kvalitetskartering 2006

 

Påverkan av odlingsteknik för spannmåls kvalitet

Vårvete

Korn

Maltkorn

Havre