Spannmålsskördens kvalitet 2009

uppdaterat 22.4.2010

Eviras och Lukes spannmålsskördens kvalitet

 Tabell av Spannmålsskördens kvalitetuppföljning 2014

Spannmålsskördens medelkvalitet på olika områden

Spannmålsskördens medelkvalitet på olika sorter