Utsäde

Kedjan från åkern till bordet börjar med utsädet. Genom att använda certifierat utsäde, d.v.s. granskat och godkänt utsäde, säkerställer man en god kvalitet på skörden.

Certifierat utsäde:

 • sortrent
 • flyghavrefritt
 • hög grobarhet
 • inga skadliga ogräsfrön
 • inga skadliga växtsjukdomar

 

Allt utsäde som marknadsförs i Finland ska vara certifierat. Livsmedelssäkerhetsverket Evira kontrollerar genom granskningar, laboratorieundersökningar och övervakning kvaliteten på det utsäde och förökningsmaterial som används i Finland. Verksamheten baserar sig på lagen om handel med utsäde samt de förordningar som jord- och skogsbruksministeriet gett med stöd av denna.

Utsädescertifieringsprocessens olika skeden

 • Odlingsgranskning
 • Fältförsöksgranskning av grundutsädet
 • Provtagning
 • Laboratorieundersökningar
 • Utsädespackeriets packeritillstånd
 • Utsädespartiets certifiering och garantibevis
 • Marknadsövervakning av utsädeshandeln