Analystjänster till jordbrukaren

Undersökningar för eget utsäde

Kvalitet på gårdens eget utsäde kan kontrolleras på Eviras frölaboratorium i Loimaa.

Skicka eller ta med ett prov på ca 500 g på ditt frö till adressen nedan. Fyll i och bifoga undersökningsremissen med. Blanketten finns i länklistan nedan.

Livsmedelssäkerhetsverket Evira
Enheten för frökontroll
PB 111 (Tampereentie 51)
32201 Loimaa

Olika analyser kan göras för provet. Behovet av iordningställande kan bedömas med hjälp av renhetsbestämningar. Det är också möjligt att undersöka grobarhet efter provbetning med betningsmedel efter ditt val. De tillgängliga analyserna och analyspaketen och deras priser finns i prislistan på Avgifter för kontroll av utsäde på sidan 6 och i broschyren Låt kontrollera kvaliteten på eget utsäde.

 

På video Så här kontrolleras certifierat utsäde (på finska) kan man få tips för representativa provtagningar.

Video också på youtube

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS