Marknadstillsyn av utsäde

Eviras utsädeskontrollenhet svarar för genomförandet av marknadstillsynen, tillsynen av efterföljandet av bestämmelserna i lagen om handel med utsäde och de förordningar som utgetts med stöd av denna samt för organiseringen av tillsynen.

Mera om ämnet på sidan Marknadstillsyn av utsäde