Avgifter för kontroll av utsäde

Avgifter uppbärs för kontroll och laboratorieundersökningar av utsäde. Prislistan är en sammanställning av avgifterna som berör utsädeskontrollen i Eviras avgifter för offentligrättsliga prestationer samt Eviras avgiftstabell för företagsekonomiska prestationer. Avgifterna har publicerats som bilaga till JSM:s förordning 1425/2016..

Avgifter för kontroll av utsäde  (pdf, 174 kbyte)

 

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER