Avgifter för kontroll av utsäde

Avgifter uppbärs för kontroll och laboratorieundersökningar av utsäde. Prislistan är en sammanställning av avgifterna som berör utsädeskontrollen i Eviras avgifter för offentligrättsliga prestationer samt Eviras avgiftstabell för företagsekonomiska prestationer. Avgifterna har publicerats som bilaga till JSM:s förordning 1161/2014 och 1259/2015.

Avgifter för kontroll av utsäde  (pdf, 173 kbyte)

 

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER