Stråsäd, vall-, vallbalj- och baljväxter samt olje- och spånadsväxter