Odlingsareal av certifierat utsäde 2014

Certifierat utsäde betyder officiellt kontrollerat utsäde som producerats under tillsyn av Evira.

Utsäde som är avsett att certifieras produceras på cirka 36 000 ha år 2014. Arealen är ungefär densamma som år 2013.

De största relativa förändringarna i arealerna gäller råg, vars utsädesproduktionsareal har fördubblats, och rypsarealen har minskat till cirka en fjärdedel jämfört med år 2013.

All areal som är avsedd att producera certifierat utsäde måste odlingsgranskas. Odlingsgranskningarna görs av inspektörer som är auktoriserade för detta.

Avsikten med granskningarna är att säkerställa att utsädet som ska skördas är sortäkta och fritt från flyghavre. Vid granskningen kartläggs dessutom faktorer som påverkar utsädets kvalitet. Säsongen för odlingsgranskningar är som intensivast från mitten av juli till mitten av augusti.

 

/files/images/kasvit/siemenet/pieni2_kopio-viljtarkha_1998-2014_24062014-ruots-2.jpg : 29Kb

                            Granskat areal vid odlingsgranskning 1994–2014
                            Spannmål: 
Korn, havre, höstvete, vårvete, vete, råg
                                                                   Större bild

 

/files/images/kasvit/siemenet/pieni_kopio-viljtarkha_1998-2014_24062014-ruots-1.jpg : 26Kb

                           Granskat areal vid odlingsgranskning 1994–2014
                    Småfrön: 
Rybs, ärt, timotej, ängssvingel, rödklöver, potatis
                                                                 Större bild