Statistik över utsädeskvalitet

Grobarhetsresultaten från frölaboratoriet vid Eviras växtanalytikenhet ger en fingervisning om växtperiodens utsädeskvalitet. Det lönar sig att i tid utreda dugligheten hos skörden som man har tänkt använda som eget utsäde på den egna gården. Det är viktigt att kontrollera utsädeskvaliteten för att kunna beräkna rätt utsädesmängd och bedöma betningsbehovet. Mot våren kan det bli svårare att få tag på utsäde av de populäraste sorterna.

Mögel i frö.

Certifierat utsäde som finns på marknaden är ett tryggt val. För varje utsädesparti har man genom fältförsöksgranskning av grundutsädet, odlingsgranskning och laboratorieundersökningar av officiella prover säkerställt att partiet är av den angivna sorten, inte innehåller flyghavre eller utsädesburna sjukdomar och att grobarheten är tillräcklig. Varje förpackning av certifikatutsäde är försedd med garantibevis.

Utsädets grobarhetsresultat 2017  (uppdaterat 2.7.2018)

 Utsädets grobarhetsresultat under tidigare år:

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007