Statistik över utsädeskvalitet

Grobarhetsresultaten från frölaboratoriet vid Eviras växtanalytikenhet ger en fingervisning om växtperiodens utsädeskvalitet.Det lönar sig att i tid utreda dugligheten hos skörden som man har tänkt använda som eget utsäde på den egna gården.Det är viktigt att kontrollera utsädeskvaliteten för att kunna beräkna rätt utsädesmängd och bedöma betningsbehovet.Mot våren kan det bli svårare att få tag på utsäde av de populäraste sorterna.

Utsädets grobarhetsresultat 2016  (uppdaterat 27.1.2017)

Utsädets grobarhetsresultat under tidigare år:

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007