Beståndets sortäkthet vid odlingsgranskningen

Vid utsädesproduktion bör beståndet vara identifierbart till sin sort samt sortrent. Utsädesodlingen eller en del av den kan förkastas om förekomsten av främmande sorter är för stor. Egenskaperna som används vid identifieringen av olika sorter har beskrivits i artvisa tabeller

Beståndets sortäkthet i procent

Art Basutsäde Certifikatutsäde 1 gen. Certifikatutsäde 2 gen.
Havre, korn, vete 99,9 % 99,7 % 99,0 %
Rågvete 99,7 %  99,0 %  98,0 % 
Ärt  99,7 %  99,0 % 98,0 %
Rybs och raps 99,9 % 99,7 %  
Lin 99,7 %  98,0 %  97,5 %

 

Vid utsädesproduktion av råg och vallväxter får antalet typer som avviker tydligt från den sort som odlas vara högst

Art

Basutsäde Certifikatutsäde
Råg 1 kpl / 30 m2 1 kpl / 10 m2 
Timotej, ängsvingel, hundäxing, rödklöver 1 kpl / 30 m2  1 kpl / 10 m2 
Rajgräs 1 kpl / 50 m2  1 kpl / 10 m2 

 

Sorternas kännetecken