Flyghavre begränsar utsädesodlingen

Certifierat utsäde får inte innehålla flyghavre. Detta medför begränsningar i utsädesproduktionen. Mera information om begränsningarna som flyghavren medför finns under punkten Flyghavre vid utsädesproduktion.

Mer information på vår webbplats