Inledande av utsädesodling

Då en odlare planerar att inleda utsädesproduktion är det direkt skäl att fundera över

  • en lämplig växtföljd för utsädesproduktionen
  • ett lämpligt art- och sortval för utsädesproduktionen på lägenheten
  • om flyghavresituationen på lägenheten medger att utsädesproduktion inleds 
  • hur iordningställandet och förpackandet av skörden kan arrangeras 
  • vilka marknadsföringsmöjligheter det finns för utsädet.

 

I allmänhet ingår odlaren ett odlingskontrakt för ett råparti med en förpackare eller en utsädesaffär, och förpackandet och marknadsföringen är då på förpackarens/utsädesaffärens ansvar. Odlaren kan också själv bli förpackare och sköta om marknadsföringen av utsädet. Lagen förutsätter då att man ansöker om förpackningstillstånd hos Eviras utsädeskontrollenhet. Särskilda anvisningar finns att få gällande ett packeris verksamhet och skyldigheter.

En ny utsädesproduktionslägenhet får inte finnas i kommunens flyghavreregister när utsädesproduktionen inleds. Detta gäller dock inte utsädesproduktion av timotej, klöver, olje- och spånadsväxter, grönsaker och rotfrukter. Mera information och flyghavrens inverkan på utsädesproduktionen finns på sidan Flyghavre vid utsädesproduktion.

Lägenheten betraktas som en ny utsädesproduktionslägenhet om ingen odlingsgranskad utsädesproduktion har idkats under två växtperioder före grundandet av utsädesodlingen.

Mera information om de övriga fordringarna i anslutning till inledandet av utsädesproduktionen finns på sidorna odlingsgranskning, isoleringsavstånd, förfrukter, flyghavre vid utsädesproduktion, övriga arter, sortäkthet, sortbegränsningar samt i anvisningen Produktion av certifierat utsäde.