Isoleringsavstånd för korspollinerade arter till andra odlingar av samma art (förutom potatis)

Då man producerar certifierat utsäde av råg, rågvete, rybs, raps samt vall- och vallbaljväxter krävs ett isoleringsavstånd till andra odlingar av samma art för förhindrande av korsningar. Isoleringsavstånd krävs till andra sorter av samma art. Korsningar mellan olika sorter försämrar sortäktheten. Utsädesskördens sortäkthet kan inte längre förbättras efter att olika arter har korsats.

För självpollinerande arter finns inga krav på isoleringsavstånd.

Isoleringsavstånd som krävs från en utsädesodling till bestånd av en annan eller okänd sort av samma art.

  Basutsäde Certifierad utsäde
Råg 300 m 250 m
Rågvete 50 m   20 m
Rybs, förutom hybrider 400 m 200 m
Rabs, förutom hybrider 200 m 100 m
Hybridiraps 500 m 300 m
Hybridirybs 500 m 300 mVall- och baljväxter

 

Odlingen över 2 ha  
Avsett för upp uppförökande av utsäde (basutsäde) 100 m
Avsett för foderväxtproduktion (certifierad utsäde)   50 m


Odlingen under 2 ha  
Avsett för uppförökande av utsäde (basutsäde) 200 m
Avsett för foderväxtproduktion (certifierad utsäde) 100 m