Produktion av en sort för annat ändamål än till utsäde

En av Eviras utsädeskontrollenhet auktoriserad inspektör kontrollerar alla åkerskiften där odlaren producerar en sort som är avsedd till utsäde. Skördens användningsändamål har ingen betydelse. Odlaren bör ta i beaktande att alla odlingar av samma sort på lägenheten godkänns till en och samma utsädesklass. Skördens utsädesklass är högst den klass som det lägsta grundutsädet ger möjlighet till.

All produktion av en sort på lägenheten bör alltså grundas med grundutsäde av minst samma utsädesklass som utsädesodlingen. Den övriga produktionen behandlas som en del av utsädesodlingen och skiftena godkänns och förkastas på samma grunder.

Exempel
På lägenheten produceras utsäde samt foder för eget bruk av en kornsort. Utsädesodlingarna har grundats med ett parti certifikatutsäde av 1 generationen (C1), och skörden från utsädesodlingen kan då som högst certifieras som certifikatutsäde av 2 generationen. Foderkornsodlingen måste också grundas med grundutsäde av minst utsädesklass C1.

 

Mer information på vår webbplats