Övriga arter och ogräs i en utsädesodling

Odlaren får det bästa resultatet av sin utsädesodling då odlingen är artren och ogräsfri.

Övriga odlingsväxtarter och ogräs ökar sorteringsförlusten vid skörden. Övriga arter bör i mån av möjlighet avlägsnas eller bekämpas i en utsädesodling. Granskaren kan förkasta ett helt skifte eller en del av ett skifte på grund av ogräs eller skadliga odlingsväxter.

Förekomsten av flyghavre granskas redan på åkern. Flyghavre medför alltid förkastande av det skifte där förekomsten finns. Mera information om flyghavre finns på sidan Flyghavre vid utsädesproduktion.

Vad är en skadlig art i en utsädesodling

Övriga arter som är speciellt skadliga i en utsädesodling är sådana arter vars frön till sin form, vikt och storlek påminner om odlingsväxten och som mognar vid samma tid som odlingsväxten. Vid utsädesodling av ängssvingel är t.ex. rajgräs skadliga arter, eftersom rajgräsen frön har samma form och storlek som ängssvingelns. Timotejfrön är däremot lätta att avskilja från ängssvingeln.

Exempel på arter som är svåra att avskilja finns bl.a. i Eviras anvisning Certifieringskrav som berör utsädesodlingen.