Sortbegränsningar vid utsädesproduktion

Odling av flera sorter av samma art på samma lägenhet begränsas vid utsädesproduktion.

 

Av korspollinerade arter är det endast möjligt att odla en sort av varje art. Undantag är gräs och klöver, av vilka flera sorter samtidigt kan odlas på en lägenhet. Även vid produktion av dessa arter rekommenderas dock att endast en sort i taget odlas.

De tidigare bestämmelserna gällande sortgruppering för havre, korn, vete och ärt gäller inte längre, men vi rekommenderar ändå att sortbegränsningarna fortfarande iakttas. Med tanke på detta publicerar Eviras utsädeskontrollenhet sortgrupperingsuppgifterna i tabeller, där även sorternas viktigaste kännetecken framgår. Sortgrupperna är numrerade. Sorter som hör till olika sortgrupper är i allmänhet relativt lätta att tillförlitligt skilja från varandra, utgående från antingen ett utsädesprov eller beståndets kännetecken.

Grupperingen baserar sig bland annat på egenskaper som kärnornas färg och struktur. Om en sort eller förädling inte nämns i listan på Eviras webbplats kan grupperingen kontrolleras av utsädeskontrollenheten. Grupperingen är avgiftsfri.

För grupperingen behövs ca 1–2 dl utsäde. I vissa fall kan grupperingen inte göras utan att växterna odlas på försöksfält. Sorten placeras då i flera grupper tills den rätta gruppen klargörs. I vissa fall kan en sort bli permanent placerad i flera grupper på grund av variationer som förekommer i sortegenskaperna.

Grupperingen kan också göras utgående från den officiella sortbeskrivningen, och då behöver inget utsädesprov skickas in.

 

Kontaktpersoner:

Kaarina Paavilainen, tfn 040 833 2480

E-post: fornamn.efternamn@evira.fi

Mer information på vår webbplats

  • Blanketter och anvisningar >  Växter > Utsäde > Odlingsgranskning > Sortgrupper