Utsädespackeriverksamhet

Förpackande av utsäde och utsädespotatis är en verksamhet som kräver tillstånd. Packeriet ska ansöka om tillstånd för sin verksamhet hos Livsmedelssäkerhetsverkets (Evira) utsädeskontrollenhet.

Mera om ämnet på sidan Förpackningstillstånd för utsäde och utsädespotatis