Växtsjukdomar och skadedjur

På dessa sidor hittar du information om farliga växtsjukdomar och skadedjur samt om den övervakning som görs för att förhindra dem från att sprida sig. Farliga växtskadegörare är i lagstiftningen definierade växtskadegörare som orsakar ekonomiskt betydande skador inom jord- och skogsbruk eller trädgårdsproduktion.

Olika krav och begränsningar på försäljningen, importen och exporten av växtprodukter har utfärdats för att förhindra spridningen av farliga växtskadegörare. För mer information om dessa krav, klicka på länkarna till höger på sidan.

Mer information om andra växtsjukdomar och skadedjur som inte har klassificerats som farliga hittar du på "Mer information på andra webbplatser" (under):

 

Mer informaiton på vår webbplats

Mer information på andra webbplatser