Andra växtskadegörare

Nya svårbekämpade och ekonomiskt beaktansvärda växtskadegörare hotar att spridas från grannländerna till Finland. Skadegörarna sprids speciellt via växthandeln.

En del växtskadegörare måste enligt EU-lagstiftningen bekämpas, men alla nya skadegörare ingår inte i lagstiftningen om skydd för växters sundhet. Varje ny skadegörares skadlighet och betydelse bedöms innan växtskyddsmyndigheten kan börja bekämpa den.

Jord- och skogsbruksministeriet kan efter övervägande ge nationellt undantagslov för bekämpning av växtskadegörare som inte finns med i lagstiftningen om skydd för växters sundhet.

Trädgårdsproduktion på friland

Växthusproduktion

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS