Nekrosfläckvirus på balsamin

Nekrosfläckvirus hos balsamin (Impatiens necrotic spot tospovirus, INSV) orsakar nekrosfläcksjuka hos många kruk- och gruppväxtarter. Viruset sprids till odlingarna i huvudsak med plantor av prydnadsväxter. Inom en odling sprids det i synnerhet av kalifornisk trips. Nekrosfläckvirus hos balsamin förekommer i många länder, även i Finland.

begonia_120203_uo.jpg : 72Kb

Symtom hos Begonia.

Bild: Ulla Oksanen, Evira

kalanchoe_120307_ta.jpg : 52Kb

Symtom hos våreld.

Bild: Terhi Andström, Evira

 Värdväxter och betydelse

 • Orsakar skördeförluster i produktionen av prydnadsväxter genom att de förstör växternas utseende.
 • De viktigaste värdväxterna
  • Begonia
  • Lyckliga Lotta (Impatiens hawkeri)
  • CyklamenVåreld

Utbredning

 • Påträffas åtminstone i Europa och Nordamerika.
 • Förekommer också i Finland.

Symptom

 • Orsakar typiska virussymtom på blad, såsom ringformade fläckar och figurer samt mosaikmönster.
 • Kan också vara symtomfri, särskilt i plantmaterial.

Biologi och spridning

 • Sprider sig till odlingar via infekterat plantmaterial.
 • Vektor i synnerhet kalifornisk trips (Frankliniella occidentalis).

Anmälningsplikt

Nekrosfläckvirus hos balsamin klassificeras inte som farlig växtskadegörare och man behöver inte anmäla om förekomsten till växtsundhetsmyndigheterna. Den får i varje fall inte finnas i plantmaterial som är till salu.