Instruktioner om hur pepinomosaikviruset kan förebyggas och utrotas

Denna instruktion har getts för att hjälpa tomatodlaren bekämpa pepinomosaikviruset. Pepinomosaikviruset är inte en sjukdom som skall utrotas och som bekämpas med åtgärder som myndigheterna vidtar, utan det är odlaren själv som har ansvarar för bekämpningen. Vid plantproduktion får pepinomosaikvirus inte förekomma.

Hur man förhindrar att viruset sprider sig till en odling

 • För aldrig in i odlingen sådana tomater, som drivits upp på annat håll. Beakta bl.a. tomaterna som arbetstagarna tar med sig i sin matsäck.
 • Använd sådana tomatplantor, som drivits upp av frön avsedda för yrkesodling. Virusrisken är större i frön som saluförs till hobbyodlare.
 • Tvätta och desinficera alltid lådor som cirkulerar mellan odlingen, handeln och packeriet efter att de använts. Använd alternativt engångslådor.

Hur man förhindrar att viruset sprider i en odling

 • Håll kontaminerade och friska växtbestånd så isolerade från varandra som möjligt. Stäng förbindelsen mellan odlingsavdelningarna.
 • Se till att arbetstagarna inte arbetar på olika odlingsavdelningar under samma dag.
 • Flytta inte arbetsredskapen mellan odlingsavdelningarna
 • Tvätta och desinficera arbetsredskapen, händerna och skodonen tillräckligt ofta. Använd engångshandskar och byt dem tillräckligt ofta. Använd desinfektionsmattor i dörröppningarna mellan odlingsavdelningarna.
 • Håll lådorna som tomaterna plockas i och de lådor som cirkulerar i handeln/packeriet åtskilda från varandra. Varje odlingsavdelning skall ha egna uppsamlingslådor. Tvätta och desinficera lådorna regelbundet.
 • Desinficera knivarna ofta, till exempel efter varje rad. Lägg kniven i desinfektionslösningen i en hink efter varje rad och ta en annan kniv från hinken. Då blir desinfektionstiden tillräckligt lång.
 • Lär arbetstagarna att identifiera sjukdomssymptomen och håll alltid utkik efter symptom i samband med skötselåtgärderna. Ta regelbundet prover för att testa pepinomosaikvirus. Du kan själv analysera proverna med hjälp av ett snabbtest. Om symptom visar sig, sänder du in ett prov till exempel till Eviras eller MTT:s laboratorium för analys. Analysen är avgiftsbelagd.
 • Utför skötselåtgärderna i raderna alltid i samma riktning. Det reducerar spridningen av viruset i växtbeståndet.

Hur produktionslokaler och redskap desinficeras

 • Avlägsna alla växtrester.
 • Tvätta och desinficera alla ytor och arbetsredskap.

Åtgärder i samband med att växtbeståndet byts ut

 • Förstör hela tomatbeståndet på en gång. Använd dig inte av s.k. mellanplantering. Det är säkrast att samtidigt hålla en paus i tomatproduktionen på cirka en månad i hela odlingen.
 • Förinta ogräs, växtunderlag etc.
 • Tvätta och desinficera alla arbetsredskap och ytor såsom golv och väggar med lämpliga preparat och låt desinfektionsmedlet verka tillräckligt länge.
 • Använd endast rena arbetsredskap vid plantering och skötsel av ett nytt växtbestånd.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER

pepmv_lehti_uo.jpg : 1692Kb  
Symptom på tomatblad orsakade av pepinomosaikviruset. Foto: Ulla Oksanen, Evira.

pepmv_hedelma_jp.jpg : 453Kb  
Pepinomosaikviruset orsakar ojämn mogning hos tomatfrukterna. Foto: Jari Poutanen, Evira.