Stinkflyet Nesidiocoris tenuis

Nesidiocoris tenuis är både en biologisk bekämpningsorganism och ett skadedjur som har spridit sig till Finland år 2008. Den har orsakat skador på tomatproduktionen under vintersäsongen. N. tenuis orsakar skador på växter särskilt då det inte finns tillräckligt med mjöllus eller andra insekter att äta. N. tenuis är också problematisk eftersom den försvårar den biologiska bekämpningen.

nesidiocoris_tenuis_veikko_rinne.jpg : 21Kb

Stinkflyet  Nesidiocoris tenuis.

Bild: Veikko Rinne, Åbo universitet.

 nesidiocoris_tenuis_vioitus_tomaatilla_hannunen_2_2.jpg : 158Kb

Sugandet på stjälken orsakar att tomatblommorna faller.

Bild Salla Hannunen, Evira.

nesidiocoris_tenuis_vioitus_tomaatilla_hannunen_1_2.jpg : 165Kb

Skador orsakade av N. tenuis på tomatstjälken.

Bild Salla Hannunen, Evira.

Näring

N. tenuis använder både insekter och växter som näring. N. tenuis orsakar skador på växter särskilt då det inte finns tillräckligt med mjöllus eller andra insekter att äta. I Finland måste stinkflyn stanna i växthusen på vintern och suga näring från växter om det inte finns insekter till buds.

Utbredning

Stinkflyet N. tenuis förekommer i naturen på tropiska och subtropiska områden bl.a. i Afrika, Asien och Medelhavsländerna.

Skador

N. tenuis skadar växterna genom att suga växtsafter från plantans blomklasar, vegetationspunkter och frukter. Dess saliv är giftig för växterna, och orsakar att sugpunkten sväller och blommorna dör.

Sugandet orsakar ringformiga spår och korkbildning på tomatstjälkarna samt blomfall. Sugandet på stjälkar orsakar svullnader och missbildningar. Topparna på skotten kan förgrenas.

Blomfall resulterar i minskad skörd. Sugandet på stjälken gör att den brister lätt vid skötselarbeten.

Livscykel och spridning

Förhållanden i belysta grönsaksodlingar är lämpliga för N. tenuis-stinkflyna.

Stinkflyet förökar sig bäst i en temperatur på 20–30 ºC och i sådana förhållanden kan en population på några individer under vintersäsongen växa till en så stor population att den orsakar skada i tomatodlingen.

N. tenuis är också problematisk eftersom den försvårar den biologiska bekämpningen. N. tenuis kan lätt tränga undan Macrolophus-stinkflyna som används för biologisk bekämpning eftersom den förökar sig bättre i förhållanden vid belysta odlingar än Macrolophus-stinkflyna.

Anmälningsskyldighet

N. tenuis är inte en växtskadegörare som skall utrotas och som bekämpas med åtgärder som myndigheterna vidtar, utan det är odlaren själv som har ansvar för bekämpningen. Vid plantproduktion får N. tenuis inte förekomma.

Förhindrande av spridning och bekämpning

I praktiken förutsätter utrotandet av N. tenuis att växtbeståndet förstörs i växthuset och att man har ett cirka två veckors avbrott i odlingen, som ska göras under vintern.

N. tenuis tål inte köld utan den dör på en vecka vid 0 ˚C och på några dagar vid -5 ˚C. Vid temperaturen + 5 ˚C dör stinkflyet på cirka två veckor.

Stinkflyet kan inte övervintra utomhus i Finland.